Aftenposten Viten: Hver vår forvandles laksen fra en gretten einstøing til en ekte gladlaks. Slik setter lyset i gang prosessen.

AP-viten-smolt-mars_2021

You may also access the article via Aftenposten Viten’s webpages.

Published: 04.03.2021

Updated: 05.03.2021

Leave a Reply