Master project descriptions

Faggruppe Genombiologi/CIGENE: Suggested titles for master theses 2023-2024.

Genetisk grunnlag for alder ved modenhet hos vill laks. Genetic basis of age at maturity in wild Atlantic salmon. More info.

Contact: nicola.barson@nmbu.no

Molecular evolution of pituitary hormone genes in vertebrates. More info.

Contact: marie.saitou@nmbu.no

Why can European lobsters be so blue? More info.

Contact: marie.saitou@nmbu.no

Komparativ analyse av soppgenom for å forstå soppens evne til produksjon av fett og pigmenter. Comparative analyses of fungal genomes to understand fungal ability to produce lipids and pigments. More info.

Contact: simen.sandve@nmbu.no

Komparativ analyse av dupliserte fiskegenom. Comparative analyses of duplicated fish genomes. More info.

Contact: simen.sandve@nmbu.no

Har laksen genetisk variasjon som påvirker tarmmikrofloraen? Does Atlantic salmon have genetic variation which impact their gut-microbiota? More info.

Contact: simen.sandve@nmbu.no

Nedarving av horn og nyvler hos norsk storfe. Inheritance of horn and scurs in Norwegian cattle. More info.

Contact: daginge.vage@nmbu.no or arne.gjuvsland@geno.no

Fargegenetikk/mønstergjenkjenning i norsk storfe. Coat colour genetics/pattern recognition in Norwegian cattle. More info.

Contact: daginge.vage@nmbu.no or arne.gjuvsland@geno.no

Finkartlegging av genomområder som påvirker kjøttkvalitet målt ved drypptap i svinekjøtt. Fine mapping of genomic regions underlying meat quality measured by drip loss in pork. More info.

Contact: daginge.vage@nmbu.no or maren.van.son@norsvin.no