Viftebedet med sommerblomster i parken på NMBU. I bakgrunnen sees Urbygningen.

Viftebedet med sommerblomster i parken på NMBU. I bakgrunnen sees Urbygningen.

Leave a Reply