Urbygningen beskjært

Bildet viser urbygningen på Ås NMBU etter den omfattende restaureringen i 20015 og 2016 .

Leave a Reply